מידע בדבר תשלומים שבוצעו:

בעונת 21/22 שילמה הקבוצה לסוכנים ומייצגים סך של 1,052,788 ₪.

 

 

 

 

 

 

.