,

דוח כספי עירוני קריית שמונה נכון לתאריך 31.5.18

שגיב יחזקאל חתם בעירוני קריית שמונה

על פי הדוח שנשלח לבקרה התקציבית, עירוני איתוראן קריית שמונה שילמה לסוכנים ומייצגים סכום כולל של: 1,260,882.