זוכרים וכואבים: סרטון הטקס לזכרו של אריק בן שטרית ז"ל.