היום השישי (עדכונים מסלובקיה)

היום השישי (עדכונים מסלובקיה)

איווניר באסיפת וידאו